Sikkerhed frem for alt

Hos DroneSkud går jeg meget op i sikkerheden når der flyves.
Det er vigtigt, at mennesker, dyr, bygninger m.m. ikke bringes i fare.

Jeg er certificeret dronepilot det er din sikkerhed for, at der flyves efter de altid gældende regler som Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter.

Planlægning

Sikkerheden ved droneflyvning er meget vigtig. Derfor er det vigtigt at planlægningen af droneflyvningen er 100% i orden og fastlagt.

Kontrol af område

Jeg undersøger om flyvetilladelse er nødvendig i områder, hvor der planlægges en flyvning. Der kontrolleres også, at der ikke flyves i naturbeskyttede områder.

Flyvetilladelser indhentes

Ønskes der droneflyvning i specielle områder eller i byen, indhenter jeg de nødvendige flyvetilladelser, som sikrer en 100% lovlig flyvning.

Droneflyvning

Selve droneflyvningen udføres efter de korrekte forskrifter, så de billeder/video jeg laver, lever op til sikkerhedskravene som Trafik- og Byggestyrelsen har fastsat.

Ting man skal være opmærksom på

Der er stor forskel på flyvning inden- og udenfor byen

Sikkerhed omkring Skodborghusvej
Bymæssig bebyggelse

Man skal være opmærksom på, om der flyves i bymæssig bebyggelse.

Større offentlig vej

Man skal være opmærksom på større offentlige veje. De må IKKE overflyves.

Mennesker og dyr

Mennesker og dyr må på ingen måde overflyves med mindre tilladelser er indhentet hos alle parter.

Naboen

Man skal være opmærksom på, ikke at overflyve eventuelle naboer. Dette må kun gøres med deres tilladelse.

Har du spørgsmål vedrørende sikkerheden omkring en eventuel droneflyvning? Så kontakt mig og vi kan få en snak om hvad der kan gøres.